Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Blaga

Ime Blaga, koje se u današnje vrijeme često može čuti, ima svoje korijene u slavenskoj kulturi. Značenje imena Blaga se mijenjalo kroz povijest te je došlo do različitih interpretacija.U staroslaven